THÔNG BÁO CHUYỂN NHÀ!


Khai trương nhà mới [ http://hactamnuong.us ] cùng với Cáo Sắc hồ băng ly, mợ Longphivan ngày 09/06/2013. Mọi ng vào ăn tân  gia nhé ^__^~ Nhà cũ ta sẽ privite bài, cả nhà nhớ wa nhà mới theo dõi tr ủng hộ chúng ta nga, ta sẽ up tr thg xuyên ^_^. Iu cả nhà